top of page

HEERLEN INCLUSIEF

CAMPAIGN BRANDING

MACKINTOSH Branding helpt je graag verder bij het ontwikkelen en implementeren van een doordachte reclame- en marketingstrategie, waarbij we vanzelfsprekend rekening houden met de beste manier om de doelstellingen van je bedrijf over te brengen op de beoogde doelgroep. Zowel online als offline. Welk marketing- of reclameproject je ook voor ogen hebt, een goede marketingstrategie en plan van aanpak is van essentieel belang om een campagne te laten slagen die langdurig effect heeft.

De vraag

Opdrachtgever : Gemeente Heerlen
Opdracht : Campagne Heerlen Inclusief

Soort campagne : Awareness campagne 
Doelstelling : Informeren van burgers & ondernemers
Onderwerp campagne:

 

Op 14 juli 2016 is het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking daadwerkelijk geratificeerd.

Het plan van aanpak voor de uitvoering van het VN-verdrag, het implementatieplan is nu klaar. In het Plan staat beschreven hoe de Rijksoverheid, de departementen, gemeenten en bedrijfsleven concreet aan de slag gaan met de implementatie van het VN-verdrag. De uitvoering gaat stapsgewijs met duidelijke doelen en deadlines en altijd in samenspraak met mensen met een beperking.

Terug naar de basis

De Heerlen Inclusief "awareness" campagne is een combinatie geweest van diverse onderdelen. De campagne onderdelen zijn online & offline uitgevoerd. Waarbij eventmarketing is ingezet om burgers en ondernemers de kans te bieden om te voelen en ervaren hoe het is om bijvoorbeeld in een rolstoel een cafe te betreden. Dit is namelijk geen eenvoudige opgave.  

En van daaruit verder

Naast eventmarketing is er ingezet op online marketing met als focus Facebook planning & Ads zodat de succesvolle resultaten gemeten konden worden.

Het resultaat?

Is een succesvolle on- & offline campagne waarbij alle ondernemers in de binnenstad zijn geïnformeerd over het VN-verdrag alsook ideeën hebben gekregen om hiermee aan de slag te gaan. En hoe personeel te informeren over het VN-verdrag inclusief. Daarnaast hebben zij tijdens de experience dag (gedeeltelijk) kunnen ervaren hoe het is om gehandicapt te zijn. Om op deze manier ook begrip te creëren voor een ander.

101% SUCCES

MACKINTOSH Branding helpt je graag verder bij het ontwikkelen en implementeren van een doordachte reclame- en marketingstrategie, waarbij we vanzelfsprekend rekening houden met de beste manier om de doelstellingen van je bedrijf over te brengen op de beoogde doelgroep. Zowel de online- als offline communicatie. Waarbij concepten en creatief design leading zijn, Beeld zet aan tot lezen. We are designaholics!

Hungry for more?

ANDERE PROJECTEN

ONZE KRACHT

bottom of page